Petitie Beroepservaringsperiode BEP voor architecten

Afgestudeerde studenten Bouwkunde konden na 5 jaar studie zich decennia lang inschrijven bij het architectenregister om zich vanaf dat moment architect te noemen. Vanaf 1 januari 2015 komt hier verandering door de regeling Beroepservaringsperiode (BEP), de herziene Wet op de Architectentitel (WAT). Het architectenregister schrijft: ‘Vanaf 1 januari 2015 ben je namelijk verplicht om na het afronden van je masteropleiding eerst twee jaar beroepservaring op te doen voordat je je kunt inschrijven in het architectenregister.’ Dit zal de volgende consequenties voor de nieuwe generatie architecten en daarmee de Nederlandse architectuur met zich meebrengen:

1. Kosten van €6000,- per architect

De twee -jarige ‘Beroepservaringsperiode’ zal per jaar €3000,- gaan kosten voor een architect in opleiding. Hoewel deze regeling al in 2012 is goedgekeurd door de ministers van respectievelijk Wonen en Rijksdienst, Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is er nooit gesproken over de concrete kosten hiervan. Op 10 april 2014 kwamen deze kosten naar voren in een toespraak gehouden door professor Eric Luiten op de faculteit bouwkunde van de TU Delft . Het informatienummer van het Architectenregister (070 -346 70 20) bevestigde deze bedragen.

2. Verlenging van de ‘studieperiode’ met 2 jaar

Een opleiding tot architect wordt verlengd tot zeven jaar: de vijf-jarige opleiding Bouwkunde aan een universiteit plus de BEP van 2 jaar met leermodules gecoördineerd door het architectenregister. Deze modules bevatten trainingen, cursussen en bijeenkomsten die gevolgd moeten worden onder begeleiding van een erkend mentor.

3. Vage leermodules waarvan inhoud onbekend

De inhoud en werking van de verplichte beroepservaringsmodules zijn op dit moment nog onbekend. Studenten en bedrijven uit de architectuurpraktijk zijn wel op de hoogte gesteld van de inwerkingtreding van de BEP, maar niet van de concrete inhoud.

4. Afname van stages die niet meetellen in BEP

Het volgen van een waardevolle stage tijdens de studie wordt ontmoedigd doordat stages in eerste instantie niet worden meegeteld in de BEP. Dit zal het niveau van Bouwkunde studenten verlagen, en het aanbod voor bureaus verminderen.

5. Financiële barrière beperkt groei en ontwikkeling

In een tijd waar afgestudeerde architecten structureel onderbetaald worden en gerenommeerde architectenbureaus failliet gaan zijn de kosten van de nieuwe regeling een extra barrière voor groei en ontwikkeling. Het beperkte budget van zowel afgestudeerde architect als opkomend bureau zal deze last niet kunnen dragen.

6. Ongelijke concurrentie met gevestigde orde

De kosten van een architect in opleiding maakt het weinig aantrekkelijk voor bedrijven en bureaus om afgestudeerde studenten Bouwkunde zonder architectentitel aan te nemen. Voorgaande generaties met architectentitel die niet onder de regeling vallen zullen een significant voordeel hebben waardoor ongelijke concurrentie ontstaat tussen de gevestigde orde en een nieuwe generatie architecten zonder papieren.

TEKEN DE PETITIE


http://www.petities24.com/tegen-de-kosten-en-beperkingen-van-de-beroepservaringsperiode 


Als jonge generatie architecten beschouwen wij het als onacceptabel dat op de valreep voor de inwerkingtreding van de regeling de kosten en inhoud van de BEP wordt gepresenteerd. Wij beschouwen het als onacceptabel dat er inhoudelijk nog niets bekend is over de concrete invulling van de beroepservaringsmodules. Wij beschouwen het als onacceptabel dat studenten die al begonnen zijn aan de studie Bouwkunde voordat de regeling in werking werd gesteld, slachtoffer worden van deze regeling, zonder dat zij de kans hebben gehad zich hierop voor te bereiden. Wij beschouwen het als destructief voor de ontwikkeling en groei van zowel jonge architecten als opkomende bureaus; de toekomst van de architectuur in Nederland. Teken de petitie tegen de ondraaglijke kosten en beperkingen van de nieuwe Beroepservaringsperiode (BEP), dus tegen de herziene Wet Op Architectentitel.

De verzamelde handtekeningen en opmerkingen zullen o.a. worden aangeboden aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Architectenregister, de BNA en de decaan van de faculteit Bouwkunde TU Delft.

Namens de nieuwe generatie architecten van de TU Delft

Extra informatie / Lees verder: https://www.architectenregister.nl/Beroepservaringperiode/Regeling_Beroepservaringperiode
http://www.bk.tudelft.nl/nl/actueel/agenda/event/detail/voorlichting-beroepservaringsperiode/
Informatie Beroepservaringsperiode via Architectenregister: 070 346 70 20 / info@architectenregister.nl